Posljednjih 5 prijava u obradi:

ID: 27 11:58:53 Aug-22 2023 Otvorena
KUĆNI LJUBIMCI Na skretanju prema naselju Lug prijavljen je napad vlasničkih... Prijava otvorena. RGC8+FR6, Kolasin, Montenegro
ID: 20 19:52:31 May-22 2023 Otvorena
JAVNA RASVJETA Prije mjesec dana poslao sam prijavu. Bila je broj 19 a datum... Prijava otvorena. RG8H+V44, Kolasin, Montenegro
ID: 22 13:05:30 Jun-13 2023 Otvorena
JAVNE SAOBRAĆAJNICE (ULICE I PUTEVI) U selu Ravni, kod objekta ćumurane i skretanja desnim putem,... Prijava otvorena. QCPP+95 Bare, Montenegro
ID: 21 12:59:21 Jun-13 2023 Otvorena
ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ODVOŽENJE SMEĆA Više gradjana prigradskog naselja Drijenak je prijavilo nedostatak... Prijava otvorena. Drijenak - Blatina Road, Blatina, Montenegro
ID: 11 09:46:17 Nov-01 2022 Otvorena
JAVNE SAOBRAĆAJNICE (ULICE I PUTEVI) Na putu Drijenak-Blatina, počev od kuće Caja Vlahovića, sporadično... Prijava otvorena. RGV3+PR Drijenak, Montenegro

Kontakt podaci

web: kolasin.sistem48.me
email: kolasin@sistem48.me
kontakt telefon
viber-sms:
+382 (0) 68 898 833

SISTEM 48 Vam omogućava da u bilo koje vrijeme i na jednostavan način putem web portala: kolasin.sistem48.me prijavite komunalni problem i pratite status rješavanja prijava.
U roku od 48 sati* nadležne službe izlaze na teren i rješavaju problem (ukoliko je moguće) ili obavještavaju podnosioca zahtjeva o nacinu i roku rješavanja problema.
Rok od 48 sati teče radnim danima od trenutka validacije prijave od strane administratora sistema.
PRAVA I USLOVI KORIŠĆENJA
Korišćenjem portala SISTEM 48 pristajete na prava i uslove korišćenja portala kako slijedi:
  • Portal SISTEM 48 Opštine Kolašin prikuplja i objavljuje podatke prijava komunalnih problema koje građani svojevoljno dostave ili unesu.
  • Unešeni lični podaci korisnika nijesu javno dostupni, čuvaju se u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka, koriste se samo za interne potrebe evidencije i obavještavanja o statusu rješavanja prijava i ni u jednom drugom slučaju se neće koristiti niti ustupiti trećim licima.
  • Svaka zloupotreba i unošenje netačnih i zlonamjernih informacija podliježe zakonskim sankcijama.
  • Opština i opštinske službe nijesu u obavezi da objave unešene informacije koje smatraju netačnim i neprimjerenim.