Posljednjih 5 prijava u obradi:

ID: 11 09:46:17 Nov-01 2022 Otvorena
JAVNE SAOBRAĆAJNICE (ULICE I PUTEVI) Na putu Drijenak-Blatina, počev od kuće Caja Vlahovića, sporadično... Prijava otvorena. RGV3+PR Drijenak, Montenegro
ID: 9 09:47:43 Oct-18 2022 U radu
JAVNA RASVJETA Zamjena dva oštećena stuba u ulici kod marketa Idea. Intervencija zamjene stubova je u radu RGGC+88W, Radoša Maškovića, Kolasin, Montenegro
ID: 3 10:41:06 Sep-29 2022 Otvorena
VODOSNABDIJEVANJE U ulici Dulovinska VII funkšioniše 13 kuća i sve su povezane... Prijava otvorena. Crvena zgrada, 13. Jula, Kolasin, Montenegro
ID: 8 14:57:05 Oct-12 2022 Otvorena
JAVNE SAOBRAĆAJNICE (ULICE I PUTEVI) U naselju Drijenak , kod kuće Raja Vlahovića postoji problem... RGP7+P68, Drijenak 81210, Montenegro
ID: 4 10:45:42 Sep-29 2022 Otvorena
JAVNE SAOBRAĆAJNICE (ULICE I PUTEVI) U ulici Dulovinska VII funkšioniše 13 kuća koje koriste za pristup... Poštovani, Vaša prijava je prosleđena Službi... Crvena zgrada, 13. Jula, Kolasin, Montenegro

Kontakt podaci

web: kolasin.sistem48.me
email: kolasin@sistem48.me
kontakt telefon
viber-sms:
+382 (0) 68 898 833

SISTEM 48 Vam omogućava da u bilo koje vrijeme i na jednostavan način putem web portala: kolasin.sistem48.me prijavite komunalni problem i pratite status rješavanja prijava.
U roku od 48 sati* nadležne službe izlaze na teren i rješavaju problem (ukoliko je moguće) ili obavještavaju podnosioca zahtjeva o nacinu i roku rješavanja problema.
Rok od 48 sati teče radnim danima od trenutka validacije prijave od strane administratora sistema.
PRAVA I USLOVI KORIŠĆENJA
Korišćenjem portala SISTEM 48 pristajete na prava i uslove korišćenja portala kako slijedi:
  • Portal SISTEM 48 Opštine Kolašin prikuplja i objavljuje podatke prijava komunalnih problema koje građani svojevoljno dostave ili unesu.
  • Unešeni lični podaci korisnika nijesu javno dostupni, čuvaju se u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka, koriste se samo za interne potrebe evidencije i obavještavanja o statusu rješavanja prijava i ni u jednom drugom slučaju se neće koristiti niti ustupiti trećim licima.
  • Svaka zloupotreba i unošenje netačnih i zlonamjernih informacija podliježe zakonskim sankcijama.
  • Opština i opštinske službe nijesu u obavezi da objave unešene informacije koje smatraju netačnim i neprimjerenim.